Uwaga!!

Hologramy przedłużające ważność legitymacji studenckich są do odebrania w dziekanacie.

Obrony prac licencjackich i magisterskich

Informacje o terminach obron poszczególnych studentów będą umieszczone w Wirtualnym Dziekanacie.

W związku z czwartą falą pandemii wprowadza się następujące wytyczne

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 października 2021 r. Poz. 1967 w aulach i salach wykładowych nie ma obowiązku zakładania maseczek. Zaleca się jednak ich stosowanie. Jednocześnie zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki jest obowiązkowe poza czasem zajęć na terenie uczelni.

Informacja dla studentów

W związku z licznymi zapytaniami studentów, dotyczącymi wprowadzenia zajęć w formie zdalnej, informujemy kolejny raz, że na podstawie wytycznych otrzymanych z MEiN zajęcia od początku Roku Akademickiego 2021/2022 odbywają się jedynie w trybie stacjonarnym. Uczelnie, które prowadziły od października zajęcia w formie zdalnej lub hybrydowej, robiły to niezgodnie z obowiązującymi przepisami. MEiN w ostatnim piśmie skierowanym do Rektorów Uczelni Wyższych żąda od tych placówek wyjaśnień w tej kwestii. Poniżej dołączamy linki, pod którymi znajduje się stanowisko MEIN w sprawie zajęć prowadzonych zdalnie i hybrydowo. Treść linka należy wkleić do przeglądarki internetowej. https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,27901165,polskie-uczelnie-w prowadzaja-nauczanie-zdalne-przemyslaw-czarnek.html https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,27893617,minister-czarnek-skarci-wroclawska-uczelnie-za-wprowadzenie.html?disableRedirects=true

UCZELNIA I SYLWETKA ABSOLWENTA

SYLWETKA ABSOLWENTA WSZ-SW- pobierz

Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa jest 6 najstarszą uczelnią niepubliczną w Polsce. WSZ-SW nie jest uczelnią prywatną, jest uczelnią niepubliczną, założoną przez powstałe w 1925 r. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, pierwszą na świecie profesjonalną organizację skupiającą menedżerów. Kształcimy na studiach I stopnia (licencjackich), II stopnia (magisterskich), w dziale „Ekonomia” na kierunku „Zarządzanie” o profilu praktycznym w 22 specjalnościach między innymi: zarządzanie przedsiębiorstwem, sieciami handlowymi, klastrami, zarządzanie innowacjami, projektami, jakością, zarządzanie w administracji, logistyce i personelem, zarządzanie finansami i bankowością, rachunkowość, marketing, menager sportu, a także w zakresie zarządzania bezpieczeństwem.

Według najbardziej opiniotwórczego w Polsce Rankingu Uczelni Wyższych „Perspektywy” Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa systematycznie zajmuje 1 miejsce w najbardziej prestiżowej kategorii „Ekonomiczne losy absolwentów”.

Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa oferuje jedno z najniższych czesnych w Warszawie 1740 zł za semestr na studiach licencjackich niestacjonarnych, 1899 zł na studiach stacjonarnych (czesne niezmienne przez cały okres studiów), zwiększoną ilość języka angielskiego (każdego dnia edukacyjnego dwie godziny języka angielskiego biznesowego na studiach stacjonarnych), a od drugiego roku praktyki w renomowanych firmach, darmowe studia dla osób, których dochód na członka rodziny nie przekracza 1051 zł netto miesięcznie.

Prezydent WSZ-SW
Rektor WSZ-SW
Dziekan WSZ-SW

prof. ucz. dr inż. Waldemar Gajda

Waldemar GAJDA studia ekonomiczne – magisterskie ukończył na Wydziale Transportu i Łączności Uniwersytetu Szczecińskiego, a studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług tegoż Uniwersytetu. Doktor nauk ekonomicznych, od 2019 r. jest profesorem uczelnianym.

Czytaj więcej

prof. ucz. dr Sławomir Woźniak

Sławomir Woźniak pracę zawodową rozpoczął na Wydziale Ekonomicznym Wyższej Szkoły Inżynierskiej w charakterze asystenta naukowo-dydaktycznego. Prowadził zajęcia z ekonomii oraz badania /zlecone przez Ministerstwo Rynku i Handlu/ z zakresu ekonomiki przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego. Pracę doktorską z zakresu ekonomii obronił w 1989 roku.

Czytaj wiecej

prof. ucz. dr Barbara Lubas


 

Dziekan Wydziału Zarządzania Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej.

Call Now ButtonZadzwoń
Беларуская мова简体中文EnglishLietuvių kalbaPolskiРусскийSlovenčinaУкраїнська
Zmień wielkość czcionki
Włącz kontrast