BARDZO WAŻNE!

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021 w Warszawskiej Szkole Zarządzania - Szkole Wyższej odbędzie się w dniu 3 października 2020 roku (sobota) o godz. 10:00 w siedzibie Uczelni przy ul. Siedmiogrodzkiej 3A (wjazd od ul. Rogalińskiej). Na uroczystość zaproszeni zostali Rektorzy uczelni wyższych współpracujący z WSZ-SW oraz prof. Mirosław Skibniewski, kierownik Katedry Zarządzania Projektami w Budownictwie z Uniwersytetu Maryland w USA, który poprowadzi wykład inauguracyjny. W związku z koniecznością zachowania warunków epidemicznych liczba studentów uczestniczących w Inauguracji musi być ograniczona. Studenci pierwszych roczników pragnący uczestniczyć osobiście w tym podniosłym wydarzeniu proszeni są o zgłaszanie swojego udziału do Dziekanatu (e-mail: dziekanat@wsz-sw.edu.pl) do dnia 1 października - o udziale będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Uczestników będą obowiązywać stroje galowe. Uroczystość będzie transmitowana również on-line (każdy student otrzyma e-maila z linkiem do logowania).

Strona w budowie

Uczelnia

Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa jest 6 najstarszą uczelnią niepubliczną w Polsce. WSZ-SW nie jest uczelnią prywatną, jest uczelnią niepubliczną, założoną przez powstałe w 1925 r. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, pierwszą na świecie profesjonalną organizację skupiającą menedżerów. Kształcimy na studiach I stopnia (licencjackich), II stopnia (magisterskich), w dziale „Ekonomia” na kierunku „Zarządzanie” o profilu praktycznym w 22 specjalnościach między innymi: zarządzanie przedsiębiorstwem, sieciami handlowymi, klastrami, zarządzanie innowacjami, projektami, jakością, zarządzanie w administracji, logistyce i personelem, zarządzanie finansami i bankowością, rachunkowość, marketing, menager sportu, a także w zakresie zarządzania bezpieczeństwem.

Według najbardziej opiniotwórczego w Polsce Rankingu Uczelni Wyższych „Perspektywy” Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa systematycznie zajmuje 1 miejsce w najbardziej prestiżowej kategorii „Ekonomiczne losy absolwentów”.

Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa oferuje jedno z najniższych czesnych w Warszawie 1740 zł za semestr na studiach licencjackich niestacjonarnych, 1899 zł na studiach stacjonarnych (czesne niezmienne przez cały okres studiów), zwiększoną ilość języka angielskiego (każdego dnia edukacyjnego dwie godziny języka angielskiego biznesowego na studiach stacjonarnych), a od drugiego roku praktyki w renomowanych firmach, darmowe studia dla osób, których dochód na członka rodziny nie przekracza 1051 zł netto miesięcznie.

Prezydent WSZ-SW
Rektor WSZ-SW
Dziekan WSZ-SW

prof. ucz. dr inż. Waldemar Gajda

Waldemar GAJDA studia ekonomiczne – magisterskie ukończył na Wydziale Transportu i Łączności Uniwersytetu Szczecińskiego, a studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług tegoż Uniwersytetu. Doktor nauk ekonomicznych, od 2019 r. jest profesorem uczelnianym. 

Czytaj więcej

prof. ucz. dr Sławomir Woźniak

Sławomir Woźniak pracę zawodową rozpoczął na Wydziale Ekonomicznym Wyższej Szkoły Inżynierskiej w charakterze asystenta naukowo-dydaktycznego. Prowadził zajęcia z ekonomii oraz badania /zlecone przez Ministerstwo Rynku i Handlu/ z zakresu ekonomiki przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego. Pracę doktorską z zakresu ekonomii obronił w 1989 roku. 

Czytaj wiecej

prof. ucz. dr hab. Paweł Soroka

Prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka urodził się 3 września 1953 roku w Gnieźnie. W 1976 roku z wyróżnieniem ukończył nauki polityczne na Uniwersytecie Warszawskim – specjalność stosunki międzynarodowe. W tym samym roku został przyjęty na studia doktoranckie na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W dniu 10 lipca 1985 roku na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW Paweł Soroka obronił pracę doktorską na temat: „Teorie podejmowania decyzji w amerykańskiej nauce o stosunkach międzynarodowych”.

Czytaj wiecej

Praktyki Studenckie

Praktyki studenckie są nieodłącznym elementem procesu kształcenia realizowanego w ramach studiów na Warszawskiej Szkole Zarządzania

Świadczenia dla studentów

Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa realizuje program pomocy materialnej dla studentów wszystkich stopni i trybów kształcenia

Zaświadczenia i Materiały

Osoby zainteresowane otrzymaniem zaświadczenia prosimy o pobranie formularza zamówienia wpisanie swoich danych i przesłanie

Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa

Pierwsza siedziba Warszawskiej Szkoły Zarządzania - Szkoły Wyższej mieściła się w centrum Warszawy w Pałacu Lubomirskich. W 1997 r. uczelnia przeniosła się na Wolę do zabytkowego pałacyku przy ul. Siedmiogrodzkiej 3A. Ów pałacyk został zbudowany w 1905 r. według projektu wybitnych polskich architektów Mikołaja i Tadeusza Tołwińskich. W przeszłości był siedzibą Ligii Narodów, a obecnie jest pod opieką konserwatora zabytków (nr rejestru 1437 A). Olbrzymim wysiłkiem Uczelni budynek został gruntownie drestaurowany i przystosowany do wymogów wyższej uczelni w pełni ze środków finansowych WSZ-SW. Obecnie do dyspozycji studentów jest: sześć auli klimatyzowanych i wyposażonych w najnowszy sprzęt audio-wideo, ponad dziesięć sal wykładowych i całodzienny bufet. Uczelnia dysponuje dobrze wyposażoną biblioteką wraz z czytelnią, posiadającą ponad 10 tysięcy książek. Na terenie WSZ-SW istnieje także Galeria Malarstwa, stale współpracująca ze Związkiem Polskich Artystów Malarzy i Grafików.
icon envelope

Skontaktuj się z nami