Studia Licencjackie

Zarządzanie Jakością

Zarządzanie Jakością

Celem specjalności jest przekazanie wiedzy i kształcenie umiejętności praktycznych w zakresie szeroko rozumianej problematyki jakości, łącznie z możliwością ich zastosowania w firmach i innych organizacjach. W ostatnich latach mieliśmy do czynienia ze zmianą lub aktualizacją norm ISO 9001 i ISO 14001, dlatego w zajęciach uwzględniane są wymagania najnowszych norm. W ramach specjalności studenci kształceni są formułowania polityki jakości w firmie i dokonywania diagnozy oceniającej stan wdrożenia w firmie lub organizacji systemu jakości.

Na studiach I i II stopnia studenci zapoznani zostaną z wymaganiami i interpretacją zapisów normy ISO 9001 i auditem systemu zarządzania jakością wg ISO 9001, ponadto nabędą umiejętności dokumentowania i wdrażania oraz nadzorowania systemu zarządzania jakością wg ISO 9001.

  • Jedno z najniższych czesnych w Warszawie
  • Licencjackie niestacjonarne (zaoczne) - 1.740 zł za semestr
  • Licencjackie stacjonarne (dzienne) - 1.899 zł za semestr
  • Ilość Semestrów - 6
  • Liczba punktów ECTS - 183

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA

GRAFIK ORAZ PLAN ZAJĘĆ

REKRUTACJA NA STUDIA

PRZEDMIOTY TWORZĄCE SPECJALNOŚĆ

Nazwa przedmiotuPunkty ECTS
Wprowadzenie do zarządzania jakością2
Wymagania i interpretacja zapisów normy ISO 90012
Audit systemu zarządzania jakością wg ISO 90012
Dokumentowanie i wdrażanie oraz nadzorowanie systemu zarządzania jakością wg ISO 90012
Razem specjalność8
studia licencjackie zarzadzanie

Wszystkich zainteresowanych naszą ofertą studiów wyższych zapraszamy do kontaktu.

Zadzwoń
Zmień wielkość czcionki
Włącz kontrast